Ciljevi

Programski ciljevi Nezavisnog sindikata zdravstva u F BiH jesu borba za slobodu , demokratiju , pravdu i rad na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovine.

U ostvarivanju tih ciljeva Nezavisni sindikat zdravstva u F BiH će se prvenstveno zalagati:

 • razvoj demokratskih procesa i uzgradnju pravne i socijalne države sa jednakim šansama i pravima svih
 • transformacija zdravstva u smislu jačanja boljeg materijalnog i socijalnog statusa radnika zaposlenih u zdravstvu
 • zalaganje za provodjenje procesa privatizacije u okviru Zakona
 • donošenje zakonske regulative za ostvarivanje i zaštitu prava zaposlenika iz rada i po osnovu njega
 • obavezna primjena granskog Kolektivnog ugovora
 • rješavanje statusnih pitanja radnika u zdravstvu
 • učešće u donošenju razvojnih planova zdravstva u FBIH
 • razvoj i ostvarivanje solidarnosti svog članstva
 • štrajka kao oblik zakonskog načina borbe za zaštitu prava radnika zaposlenih u zdravstvu
 • posredovanjem prema institucijama sistema u smislu zaštite sindikalnih prava radnika zaposlenih u zdravstvu
 • participacija radnika u upravljanju u pogledu zakonskih normi
 • zaštita na radu u oblasti zdravstva


Za ostvarivanje svojih programskih ciljeva i interesa svog članstva , Nezavisni sindikat zdravstva u FBiH , će se koristiti svim legalnim oblicima djelovanja , a prije svega:


 • pravom na zakonodavnu incijativu i učešćem u kreiranju Zakona od interesa za članstvo Sindikata
 • isticanjem zahtjeva svim organima , udruženjima, poslodavcima, pojedincima od čijeg angažovanja zavisi ostvarivanje i zaštita prava članova Sindikata
 • pregovaranje sa poslodavcima, Upravnim odborom, entiteskim i ostalim institucijama u kojima se odlučuje o
  pitanjima od interesa za članstvo
 • organizovanjem protesta protiv Odluka i akcija koje su u suprotnosti s interesima sindikalnog članstva
 • štrajkom
 

Odluke o načinu ostvarivanja svojih ciljeva i upotrebi sredstava sindikalne borbe donose organi Nezavisnog sindikata zdravstva, u skladu sa svojim aktima i nadležnostima.

 
Coding by BuonArte.com