Kontakt

NEZAVISNI STRUKOVNI SINDIKAT
RADNIKA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU U FBIH
Sadiković Emra
SEKRETAR

ADRESA
71000 SARAJEVO
OBALA KULINA BANA 1

TEL
033 205-088
emra.sindikat@hotmail.com

 
Coding by BuonArte.com