PREDSJEDNICI SINDIKATA KANTONA

Muhamedagić Mirsad   USK
a Andrej Radman   Posavski
a Zdravka Jukić   ZHŽ
a Dražena Bralo   Livno
a Leo Dolić   Livno
a Osman Tufek   HNK
a Prim.dr Adisa Fakić   Tuzlanski
a Dr Muris Trako   SBK
a Emir Baščelija   BPK
a Prim dr Hasaničević Esad   ZE-DO
a Prim dr Edo Selimić   Sarajevski
     


DR.ABUD SARIĆ PREDSJEDNIK OPĆA BOLNICA "PRIM.DR.ABDULAH NAKAŠ"

LATIFOVIĆ ZIJAD - TUZLA KLINIČKI CENTAR TUZLA DODPREDSJEDNIK

DRAŽENA BRALO - DODPREDSJEDNIK

 


 
Coding by BuonArte.com